Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Buitenschoolse opvang

Bent u reeds klant van Kindercentrum De Flippers en wilt u zich voor een andere groep inschrijven, of wilt u een broer(tje)/zus(je) inschrijven klik hier 

Na betaling van het inschrijfgeld à € 15,- is de inschrijving definitief.
Inschrijfgeld overmaken op NL28INGB 0005 5792 47 ten name van
Kindercentrum De Flippers, o.v.v. Inschrijfgeld + naam kind.