Inschrijven

Inschrijfformulier

Na betaling van het inschrijfgeld à € 15,- is de inschrijving definitief.
Inschrijfgeld overmaken op NL28INGB 0005 5792 47 ten name van
Kindercentrum De Flippers, o.v.v. Inschrijfgeld + naam kind.