Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf De Flippers

Kindercentrum De Flippers is in augustus 2015 gestart met één groep voor dagopvang.
Deze (verticale)groep had plaats voor 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Inmiddels is ons kindercentrum verhuisd en uitgebreid met nog een groep dagopvang. 

De groepen zijn als volgt verdeeld; een baby- /dreumesgroep met maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar en een peutergroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. 

Onder begeleiding van een vast team, in hun eigen groep en met een vaste dagindeling ondernemen de kinderen verschillende activiteiten. Dat geeft kinderen het veilige en vertrouwde gevoel dat nodig is om zich optimaal te ontwikkelen.

Wij werken volgens een dagritme om zodoende de tijd van het spelen en leren optimaal te benutten. Voor de allerkleinste zullen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het ritme van thuis, dit ritme zal gaandeweg worden samengevoegd met het dagritme van de groep. Benieuwd naar hoe een dag bij het kinderdagverblijf eruit ziet?? klik hier

 

3 uurs regeling

Het is toegestaan om per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht/kind ratio. Het kan dus voorkomen dat er maar een beroepskracht is. Dit zal voornamelijk zijn wanneer de kinderen gebracht kunnen worden, wanneer ze opgehaald worden en tijdens de pauze’s van de beroepskrachten. 

Er wordt in ieder geval niet afgeweken op de volgende uren:

  • 6.45-7.30 uur
  • 8.30-13.00 uur
  • 14.00-17.00 uur
  • 18.00-19.00 uur

 

Het vier-ogen en oren principe

Onze groepen zijn in het rond gesitueerd. Hierdoor kunnen wij vanuit de ene ruimte naar de andere ruimte kijken. De groepsruimtes zijn voorzien van veel ramen, hierdoor is vanaf de gang goed zicht op de groepsruimtes. Het is open en transparant. De deuren staan altijd open, iedereen kan te allen tijde binnenlopen.