Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal De Flippers

Op onze peuterspeelzaal zijn kinderen van 2 tot 4 jaar welkom om minimaal 2 ochtenden in de week met elkaar te komen spelen. Net als het kinderdagverblijf is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op het basisonderwijs.
Onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers krijgen de peuters alle gelegenheid zich te ontwikkelen op sociaal, emotioneel en motorisch gebied. 

Spelen bij de peuterspeelzaal is niet alleen leuk voor peuters, ze leren er ook een heleboel. Spelletjes stimuleren de motoriek en creativiteit van kinderen en de aanwezigheid van andere kinderen nodigt uit tot samen spelen.

Peuters hebben behoefte aan regelmaat en herkenning. Wij werken daarom met een duidelijke dagindeling. Dit geeft peuters houvast, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. De peuters spelen in hun eigen groepsruimte onder begeleiding van ten minste twee vaste pedagogisch medewerkers, die de kinderen goed kennen. Zo bieden wij de peuters een veilige, vertrouwde omgeving om te spelen en ontdekken.

De openingstijden zijn van 8.30 tot 11.45 uur. Het eerste en laatste kwartier is voor het halen en brengen.
Vakanties en nationale feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten.

Wanneer de groepsgrootte dit toelaat, kan een gereserveerde dag geruild worden, of u kunt uw kind een dag extra laten spelen tegen betaling.

Benieuwd naar een dag op de peuterspeelzaal? Klik hier

3 uurs regeling

Het is toegestaan om per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht/kind ratio. Het kan dus voorkomen dat er maar een beroepskracht is. Dit zal voornamelijk zijn wanneer de kinderen gebracht kunnen worden, wanneer ze opgehaald worden en tijdens de pauze’s van de beroepskrachten. 

Er wordt in ieder geval niet afgeweken op de volgende uren:

  • 6.45-7.30 uur
  • 8.30-13.00 uur
  • 14.00-17.00 uur
  • 18.00-19.00 uur

 

Het vier-ogen en oren principe

Onze groepen zijn in het rond gesitueerd. Hierdoor kunnen wij vanuit de ene ruimte naar de andere ruimte kijken. De groepsruimtes zijn voorzien van veel ramen, hierdoor is vanaf de gang goed zicht op de groepsruimtes. Het is open en transparant. De deuren staan altijd open, iedereen kan te allen tijde binnenlopen.